Aktualności

06 października 2017 19:45 | Aktualności

"Młodzi listy piszą..."

Uczniowie klasy VII i V uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Młodzi listy piszą". Dzięki projektowi uczeń: kształci umiejętność redagowania tekstów ( listów, recenzji, ale także map myśli, ilustracji), utrwala zasady ortografii i interpunkcji, wzbogaca zasób słów poprzez korzystanie ze słowników ( ortograficznego, wyrazów bliskoznacznych), buduje relacje interpersonalne, dostrzega własne potrzeby i zainteresowania, werbalizuje je.

Forma pracy: listy, kartki, ilustracje, mapy myśli
Rozpoczęcie projektu: wrzesień 2017r. ( do 15 października szkoła ma otrzymać listy)
Zakończenie projektu: czerwiec 2018r.

Uczniowie napisali listy i zostały one wysłane do konkretnych, zaprzyjaźnionych już szkół. Dzisiaj dzieci z klasy V otrzymały listy ze Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim. Radość była ogromna.

Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest p.Maria Dworzycka.

Przeczytano: 113 razy. Wydrukuj|Do góry