Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Do dnia 31.03.2017r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach trwa nabór dzieci 7-letnich do klasy pierwszej oraz dzieci w wieku 3-6 lat do oddziału przedszkolnego.

Podania / Karty zgłoszeń są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej w zakładce "Karty zgłoszeń dzieci".

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć:

  1. osobiście w sekretariacie szkoły,
  2. przesłać do placówki w formie papierowej na adres: Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Pasieki 87 22-600 Tomaszów Lubelski
  3. lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:   sp_pasieki@poczta.fm

 

Szczegóły dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego znajdziecie Państwo poniżej:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do kl.I

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do oddziału przedszkolnego

Sprawdzian szóstoklasisty