Co nieco o Pasiekach...

   Pasieki
Pasieki to duża wieś o ponad 150 gospodarstwach. Rozciągnięta ok. 3 km. Zasiedlona została prawdopodobnie w 1605 roku przez Tomasza Zamoyskiego. Jej nazwa powstała od bartników i pasieczników, którzy w tutejszych lasach trudnili się bartnictwem.                                 Spis z 1827 roku notował wielkość wsi na 16 dymów i 105 mieszkańców. 18 IX 1939 roku przez północny skraj wsi szło uderzenie południowej grupy wojsk Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej na Tomaszów Lubelski. Nocą z 19 na 20 IX próbowała się tędy przebić 55 rezerwowa dywizja piechoty płk. Stanisława Kalabińskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej wieś była miejscem wielokrotnych akcji patriotycznych. Działały tu oddziały BCh Jana Kędry „Błyskawicy” i Stanisława Ligenza „Groma”.                                                      W 1943 roku wieś była pacyfikowana.Pod względem fizjograficznym Pasieki leżąna Roztoczu Środkowym, które jest częścią Wyżyny Lubelskiej w odległości 5 km od Tomaszowa Lubelskiego Lubelskiego,10km od Suśca (miejscowości turystyczno-wypoczynkowej w Puszczy Solskiej). Miejscowość położona jest na Płaskowyżu, którego rozwój datowany jest na górny pliocen o wysokości bezwzględnej 320 m.n.p.m. Otoczona ze wszystkich stron borami sosnowymi   i jodłowymi uroczyskami. Osada typowo rolnicza.                                Czyste wręcz przezroczyste powietrze, zapach okolicznych lasów (bogatych w jeżyny, maliny i grzyby), łąk i pól oraz piękno krajobrazu przyciąga coraz więcej spragnionych ciszy i spokoju turystów.
 
Opracował mgr Zbigniew Baydak