Świetlica szkolna

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych uczniów i ich rodziców organizujemy w szkole zajęcia świetlicowe na rok szkolny 2018-2019.

Świetlica może być zorganizowana  codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 - 16.00. Oferujemy uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Zajęcia skierowane są głównie do uczniów dojeżdżających do szkoły z innych miejscowości oraz  dzieci rodziców pracujących, oraz potrzebujących takiej opieki.

Aby zgłosić swoje dziecko na świetlicę wystarczy zapoznać się z "Regulaminem świetlicy szkolnej" oraz wypełnić  "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy" i dostarczyć ją do wychowawcy klasy, lub dyrektora szkoły.

Dokumenty o których mowa znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej oraz w pokoju nauczycielskim szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin świetlicy szkolnej karta_zgloszenia_do_swietlicy_2018.doc