Świetlica szkolna

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych uczniów i ich rodziców organizujemy w szkole zajęcia świetlicowe.

Świetlica działa codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.00. Oferujemy uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Zajęcia skierowane są głównie do uczniów dojeżdżających do szkoły z innych miejscowości oraz  dzieci rodziców pracujących.

Aby zgłosić swoje dziecko na świetlicę wystarczy zapoznać się z "Regulaminem świetlicy szkolnej" oraz wypełnić kartę "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy" i dostarczyć ją do dyrekcji szkoły, sekretariatu lub wychowawcy klasowego dziecka.

Dokumenty o których mowa znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej oraz w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin świetlicy szkolnej     Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy