Książki naszych marzeń

Nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu „Książki naszych marzeń”, który umożliwił zakup książek do szkolnej biblioteki. Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa.

Za pieniądze z dotacji zakupiono 62 pozycji za kwotę 1250 zł. Są to tytuły wskazane przez uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki tym nowościom, nasza biblioteka jeszcze chętniej będzie odwiedzana przez czytelników, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.

 

List do rodziców -Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”

„Bez względu na to, ile masz zajęć Drogi Rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu”.

Powyższe słowa, zainspirowały nas do napisania kilku słów i skierowania ich do Rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Mamy nadzieję, że przeczytacie Państwo poniższy tekst, który zawiera pewne wskazówki mające na względzie dobro Waszych dzieci, a naszych podopiecznych.

 

 

Szanowni Państwo!

 

     Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek. Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.

    Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie rozwija sferę poznawczo –intelektualną, wzbogaca wartości moralno –społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.

   Drodzy Rodzice zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze waszych pociech poprzez codzienne głośne czytanie dzieciom-wystarczy 20 minut dziennie. Gdy dziecko idzie do szkoły powinniśmy mu nadal głośno czytać. Zanim dzieci opanują trudną technikę czytania, muszą włożyć      w to wiele wysiłku i pracują przez dłuższy czas na prostych i mało ciekawych tekstach. Prawdopodobnie jest niewielu sześcio-, siedmio-, czy ośmiolatków, którzy samodzielnie są w stanie przeczytać np. „Opowieści z Narnii”, ale prawie wszyscy mogą bez trudu ich wysłuchać i zrozumieć cale bogactwo ich treści. Dlatego też nie powinniśmy przestawać dziecku czytać w początkach nauki szkolnej, a przełoży się to na rozwój języka i umiejętność rozumienia świata. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki, wiersze, opowiadania. Postarajmy się, aby tak było nadal. Pamiętajmy o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci!

oke krakow