Historia naszej szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Pasiekach

 

Historia Szkoły Podstawowej w Pasiekach sięga 1900 roku. W tym też roku Gromada zakupiła stary budynek, który został przeznaczony na szkołę.

Nauka odbywała się tylko zimową porą a językiem wykładowym był język rosyjski, ponieważ był to okres Polski pod zaborami.       Uczono wówczas czytać, pisać, oraz rachunków i pieśni cerkiewnych.

Po pierwszej wojnie światowej naukę rozpoczęto w języku polskim.  

          W czasie działań wojennych budynek szkolny został zdemolowany, dokumentacja zniszczona.

W  roku 1945 po przeprowadzeniu remontu szkoły wznowiono naukę. Do obwodu szkolnego Pasieki włączona została Rabinówka.

          Do 1955 roku Pasieki były gminą i od tego roku  po przeniesieniu Urzędu Gminnego do Tomaszowa budynek został przydzielony na cele szkoły (jako dodatkowy obiekt szkolny).  

          W 1973 roku szkoła została punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tomaszowie Lub. z klasami I-IV. W 1981 r. podniesiono stopień organizacyjny szkoły     do klasy VI i od 1985r. do klasy VIII.

Rok szkolny 1999/2000 to lata reformy oświatowej. Wprowadzono nauczanie zintegrowane i blokowe, naukę w szkole podstawowej skrócono do lat 6, utworzono  gimnazja.

Ważnym przedsięwzięciem prowadzonym w lokalnej społeczności są biegi narciarskie. Historia tych biegów sięga 60 lat.

Szkoła stara się podtrzymywać tę tradycję i właśnie po dłuższej przerwie 24.III. 1996r. miał miejsce   I- szy szkolny bieg narciarski.            Był on uczczeniem 25-tej rocznicy pierwszych zawodów narciarskich, które odbyły się w Pasiekach w 1966r. o Puchar Ziemi Tomaszowskiej. Do dziś na nartach biega spora gromadka dzieci i młodzieży szkolnej.

Od 2005 roku organizowane są Powiatowe Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Tomaszów.

W 2007 roku podjęto próby formalno – prawne dotyczące pozwolenia na budowę nowej szkoły. Dwa lata później rozpoczęto budowę.      Dnia 25 września 2014 roku oddano    go do użytku. Budynek posiada 8 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, stołówkę, bibliotekę oraz wielofunkcyjne boisko szkolne i plac zabaw.

01.09.2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego z władzami gminy Tomaszów Lubelski i nastąpiło poświęcenia nowego budynku szkolnego.

          W naszej szkole uczy się 67 uczniów. Nie jest to duża liczba, ale od kilku lat utrzymuje się  na tym samym poziomie, a nawet wzrasta. Obwód szkoły obejmuje uczniów z miejscowości Pasieki, 1/3 Rabinówki, a od 2015r. również z Ulowa.

 

                                                        Opracowały: E. Probola i E. Gawlik

 

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej w Pasiekach w latach 1928-2017

1928 - 1938  Klepacki Stanisław (zginął w obozie zagłady w Oświęcimiu)

1938 - 1945  Nowosad Stanisław

1945 - 1966  Czapliński Jan

1966 - 1973  Luchowski Stanisław

1973 - 1976  Nowicka Krystyna

1976 - 1977  Nowicka Zofia

1977 - 1981  Nowicka Krystyna

1981 - 1992  Nowicki Czesław

1992 - 2001  mgr Wiśniewska Maria

2001-          mgr Probola Ewa